webdesign © Marek Tichý 2005INFORMACE

Ordinační hodiny

Dopravní spojení

Následná specializovaná
péče

Časté provozní dotazy

VZDĚLÁVÁNÍ PACIENTŮ

Alergie u dětí

Zánět středního ucha

Ušní maz

Nosní a krční mandle

Zánět dutin (sinusitis)
Zánět dutin u seniorů
MUDr. Robert Jatel, tel.: 286 856 061, orl@iatros.onmicrosoft.com

Co je sinusitis (zánět dutin)?

Základní fakta
Byl(a) jste někdy nachlazen(a) nebo měl(a) rýmu, která po týdnu neustupovala? Jestli ano, pak jste pravděpodobně měl(a) zánět dutin. V České republice je odhadován počet pacientů, kteří během jednoho roku onemocní zánětem dutin na 2 miliony, čímž patří mezi nejčastěji se vyskytující se onemocnění. Tento počet může být i vyšší neboť část pacientů léčí svoji sinusitidu bez předepsání léků a návštěvy lékaře.

Co je sinusitida?
Akutní bakterielní zánět dutin je bakterielní infekce postihujíc vedlejší nosní dutiny. Obvykle předchází nachlazení, nebo zhoršení alergické rýmy či postižení exhalacemi vnějšího prostředí včetně tabákového kouře. Na rozdíl od nachlazení, bakterielní sinusitida vyžaduje vyšetření ORL specialistou a léčbu antibiotiky pro prevenci budoucích komplikací.

Za normálních podmínek je tvořící se hlen z vedlejších nosních dutiny drénován do nosu. Jstel-li nachlazen(a) nebo se vám zhoršila alergická rýma, vaše vedlejší nosní dutiny se zanítí, jejich sliznice zduří a uzavře se ústí do nosní dutiny, což často vede k bakterielní infekci. Diagnóza akutního zánětu vedlejších nosních dutin je založena na vašich příznacích onemocnění a vyšetření ORL specialistou často za pomoci endoskopu. V některých případech může být vhodný CT snímek, při opakovaných zánětech event. odběr vzorku sekretu pro bakteriologické vyšetření. Prostý RTG snímek se pro svoji malou průkazní hodnotu považuje již za zastaralý.

Kdy se akutní sinusitida stane chronickou?
Když máte časté záněty dutin nebo zánět dutiny trvající déle než 3 měsíce, může se jednat o chronickou sinusitidu. Příznaky chronické sinusitidy mohou být méně závažné, avšak neléčená může způsobit nevratné poškození sliznic vedlejších nosních dutin. Toto poškození může někdy vyžadovat chirurgický zákrok.


Léčba sinusitidy

Bakteriální sinusitis
Léčba bakterielní sinusitidy by měla obsahovat účinná antibiotika a místně podávané kortikosteroidy. V případě, že máte tři a více z příznaků uvedených v následující tabulce, měl(a) byste vyhledat ORL specialistu. Oblíbené dekongescenční přípravky jsou pacienty často nadužívány a jejich použití vždy se svým lékařem konzultujte. Měl(a) byste se však vyvarovat prodlouženého podávání těchto látek, ačkoli jsou dostupné i bez lékařského předpisu. Inhalace nebo výplachy nosu slanou vodou mohou zmírnit nepříjemné příznaky.

Antibiotická resistence
Antibiotická resistence znamená, že některé bakterie způsobující zánět se staly na některá předepisovaná antibiotika imunní. Antibiotická resistence je zvlášť častá u běžných onemocnění jako je např. sinusitida. I vy můžete pomoci ochránit antibiotika proti vzniku rezistence. Předepíše-li vám lékař antibiotika, vždy doužívejte všechna, a to i v případě, že příznaky vašeho onemocnění již odezněly.

Chronická sinusitida
V případě, že se sinusitida stala chronickou bude zapotřebí intenzivní léčba antibiotiky. V některých případech je nezbytný chirurgický výkon, neboť jedině tak je možno otevřít ústí vedlejší nosní dutiny a obnovit její přirozenou drenáž.Léčba je dlouhodobě doplněna o místně podávané kortikosteroidy. Užití moderních přípravků je bezpečné a nemají žádné celkové účinky.

Chirurgie vedlejších nosních dutin
Chirurgické řešení přichází na řadu teprve tehdy, když konzervativní léčba byla neúspěšná nebo v případě, že ucpání nosu nemůže být zvládnuto žádnými léky. Typ chirurgického výkonu je vždy volen podle konkrétního rozsahu onemocnění u individuálního pacienta. Dřívější časté výkony využívající zevní přístup nad obočím nebo pod dolním rtem jsou vyhrazeny pro specielní případy. V současnosti je nejčastějším výkonem funkční endoskopická endonazální operace (FESS), využívající přístup přes nosní dutinu za použití endoskopu. Za pomoci optického zařízení může operatér sledovat přímo patologické změny ve vedlejších nosních dutinách a cíleně je odstranit. Bude-li operační výkon proveden v místním znecitlivění nebo v celkové anestezii záleží na zvyklostech konkrétního pracoviště a vašem zdravotním stavu.

Před chirurgickým výkonem se ujistěte, že máte realistické očekávání od výsledků operace. Dobré výsledky vyžadují nejen dobrou operační techniku, ale i vaši spolupráci v pooperačním období. V před a pooperačním období je zvlášť důležité dodržovat předepsaný léčebný režim.Prevence sinusitidy

Jako vždy je prevence lepší než následná léčba. Abyste předešel/ šla vzniku bakterielní sinusitidy po nachlazení nebo po vzplanutí alergické rýmy udržujte vaše dutiny čisté:

 • za použití místně nebo celkově působících dekongescenčních látek, avšak vždy jen po krátkou dobu
 • smrkejte vždy jen jednou nosní dírkou zatímco druhou ucpete prstem
 • pijte hodně tekutin, abyste pomohli zředit nosní sekret
 • vyvarujte se letu letadlem, v případě, že musíte cestovat používejte před startem dekongescenčí spray nebo kapky, abyste předešel/la ucpání ústí vedlejší nosní dutiny
 • trpíte-li alergií, vyvarujte se kontaktu s alergenem, nemůžete-li se kontaktu vyhnout používejte předepsané lokální kostikosteroidy nebo antihistaminika. Vyvarujte se dlouhodobého (déle než týden) použití dekongescenčního nosního spreje


Alergologické testy mohou odhalit konkrétní alergen a pak může následovat příčinná léčba vaší alergie. Vaše odolnost k alergenu se potom může zvýšit. Následující tabulka vám může pomoci určit jakým typem rýmy trpíte:

Kdy navštívit lékaře?
Protože příznaky sinusitidy někdy napodobují příznaky nachlazení a alergie, možná nebudete schopen/na rozpoznat, zda-li je nezbytné navštívit lékaře. Jestliže se u vás objevily tři a více příznaků z následující tabulky, měl(a) byste lékaře vyhledat.

Příznaky Sinusitis Alergie Nachlazení
Tlak v obličeji/ bolest ano někdy někdy
Délka onemocnění přes 10-14 dní různá pod 10 dní
Sekrece z nosu hustá žluto-zelená vodnatá, řídká hustá nebo řídká
Horečka někdy ne někdy
Bolest hlavy někdy někdy někdy
Bolest horních zubů někdy ne ne
Zápach z úst někdy ne ne
Kašel někdy někdy ano
Ucpaný nos ano někdy ano
Kýchání ne někdy ano


Několik slov o dětech

Dětské vedlejší nosní dutiny nejsou plně vyvinuty až do věku 20 let. Přesto však mohou být postiženy infekcí. Ačkoli jsou malé, jsou čichové sklípky přítomné již při narození. Zánět dutin je obtížně diagnostikovatelný zvláště pro častost zánětů horních cest dýchacích a nejasnost příznaků. Bakterielní sinusitida, na rozdíl od nachlazení a alergické rýmy, vyžaduje vyšetření se stanovením diagnózy od ORL specialisty. Následná patřičná léčba antibiotiky zabrání budoucím komplikacím.

Následující příznaky mohou ukazovat na zánět vedlejších nosních dutin u dětí:

 • "nachlazení" trvající déle než 10-14 dní, někdy se zvýšenou teplotou
 • hustý žlutozelený nosní sekret
 • "zadní rýma", někdy vedoucí k pálení v krku, kašel, zápach z úst, pocit na zvracení
 • bolest hlavy, obvykle ne pod 6 let
 • podráždění nebo nechutenství
 • svědění kolem očí
Jestliže po patřičné lékařské péči přetrvávají obtíže, je nutné hledat vyvolávající příčinu. Zároveň musí být zvážena role alergie a častých infekcí horních cest dýchacích.Zpět na hlavní stránku